19.12.2021

З середини листопада – на початку грудня 2021 року проведено моніторинг 15 пам’яток археології міста Дніпра, що перебувають на державному обліку, для встановлення їх сучасного стану та виявлення можливих загроз для їх збереженості.

Проведено огляд Ігренської заповідної території, до складу якої входять окремі пам’ятки (стоянки, поселення, могильники) та щойно виявленні об’єкти культурної спадщини. Також оглянуто поодиноко розташовані пам’ятки в межах території Самарського та Соборного районів міста, серед них: стоянки доби енеоліту-бронзи та неоліту, поселення, курганний могильник і поодиноко розташований курган.

Археологічні пам’ятки, досліджені та виявлені на території міста, різноманітні і характеризують тисячолітню історію розвитку людства. Численні знахідки археологічних предметів, а також результати археологічних досліджень, які проводилися і проводяться на території міста починаючи з ХІХ ст., свідчать, що територія сучасного м. Дніпра була заселена з давніх часів. До них відносяться: стародавні поселення – стоянки, селища, поховальні об’єкти – курганні, грунтові могильники, ділянки історичного культурного шару, а також пов’язані з ними рухомі пам’ятки, тобто предмети матеріальної культури попередніх епох.

Рухомі та нерухомі археологічні пам’ятки міста є унікальними і частіше за все слугують єдиним джерелом інформації про зародження та розвиток цивілізації.