Поселення «Підкова ІІ»

Існуючий охоронний номер

1423

Місцезнаходження

м. Дніпро, Самарський район, колишнє сел. Стара Ігрень, 0,5 км на північ від вул. Дежньова; північна частина ур. Підкова, на березі Дніпра

Дата утворення об’єкта культурної спадщини

ІІІ тис. до н.е., VІ - VІІ ст., ХІІІ - ХІV ст., XVIII ст.

Категорія

пам’ятка археології місцевого значення

Номер і дата рішення про взяття на облік

рішення Дніпропетровського облвиконкому від 08.09.1970 р. № 618

Північна частина Ігренського півострову, що за своєю характерною формою отримала назву мис (урочище) Підкова або по іншому Попов мис, через сприятливі географічні умови здавна приваблювала людей.

Поселення «Підкова ІІ» виявлено у 1932 р. загоном Дніпрогесівської експедиції під керівництвом археолога М.О. Міллера. У 1953 р. археологом В.М. Даниленко досліджено 2 житла – напівземлянки у заповненнях яких містилися матеріали пеньківської культури VI–VIII cт. Поряд з житлами виявлено зруйноване поховання – трупоспалення, того ж часу. Поселення розташовано у північній частині урочища Підкова, на краю першої надзаплавної тераси р. Дніпро, біля кар’єру.

У культурному шарі поселення присутні матеріали раннього етапу доби бронзи (2 житла, 1 господарська яма), раннього середньовіччя – пеньківської культури VI – VIII ст. (26 жител, 1 господарська яма, 14 поховань)та середини ХVIII століття (1 житло). Також у культурному шарі трапляються окремі знахідки датовані добою пізньої бронзи, раннім залізним віком та періодом Золотої Орди (в основному представлені монетами ХІV ст).