Поселення

Існуючий охоронний номер

1418

Місцезнаходження

м. Дніпро, Самарський район, колишнє селище Стара Ігрень, в 0,5 км південніше селища, північно-західна частина Ігренського півострова.

Дата утворення об’єкта культурної спадщини

ІІ тис. до н.е. - VI-VІІІ ст.

Категорія

пам’ятка археології місцевого значення

Номер і дата рішення про взяття на облік

Рішення Дніпропетровського облвиконкому від 08.09.1970 р. № 618

Поселення виявлено у 1932 р. загоном Дніпрогесівської експедиції під керівництвом археолога М.О. Міллера. Розвідки та часткові дослідження культурного шару поселення здійснювалися археологами А.В. Добровольським (1932 р.), В.О. Мізіним (1956 р.), В.А. Ромашко (1982, 2007 рр.), Д.Л. Тесленко (2017 р.). Знаходиться на краю тераси берега Ігренського півострова.

Сприятливе для життя природно-географічне середовище Ігренського півострова являлося головною причиною появи тут людини вже у добу палеоліту – близько 40 тисяч років тому.

Ділянка культурного шару даного багатошарового поселення складається з культурних нашарувань раннього, середнього та пізнього етапів доби бронзи ІІ тис. до н.е., ранньослов’янської пеньківської культури VI–VIIІ ст., та ХVІІІ ст.

Кераміка поселення представлена ліпними посудинами з плоским дном і загладженою поверхнею, орнаментованими відбитками шнура та прокресленими лініями. Також до керамічних виробів відносяться численні знахідки округло-пласких прясел, виготовлених зі стінок посудин. Знаряддя з каменю представлені виробами з кременю (скребачка, вістря дротиків, ножеподібними пластинами) і талькових порід (сокири-молоти, пести, шліфувальні плитки). Вироби з кістки складаються з шил та лощил.