«Могила А.І. Задонцева – видатного вченого у галузі сільськогосподарських наук, академіка, заслуженого діяча науки УРСР»

Існуючий охоронний номер

2068

Місцезнаходження

Запорізьке кладовище, центральна алея, вул. Запорізьке шосе, Шевченківський район, м. Дніпро

Дата утворення об’єкта культурної спадщини

1971 р.

Категорія

пам’ятка історії місцевого значення

Номер і дата рішення про взяття на облік

рішення Дніпропетровського облвиконкому від 12.01.1978 р. № 25

Пам’ятка являє собою могилу академіка Антона Івановича Задонцева (16.08.1908 – 05.12.1971) – видатного українського вченого у галузі зернових культур, дослідника зимостійкості озимої пшениці.

Могила вченого оформлена на поверхні у вигляді клумби, огородженої плитами рожевого граніту, в узголів’ї якої – меморіальна плита трапецієвидної форми з викарбуваним написом: «академик ВАСХНИЛ заслуженный деятель науки УССР Задонцев Антон Иванович 16 VIII 1908 – 5 XII 1971». До тильної грані меморіальної плити примикає пілон з рожевого граніту, на якому встановлено мідне погруддя академіка (автори – скульптор Жирадков О.І., архітектор – Зуєв О.В.). На лицьовій грані пілона викарбовано пшеничне колосся та факсиміле вченого. Праворуч до нього примикає пілон трапецієвидної форми з рожевого граніту, на якому зображено портрет та дати життя дружини вченого – Задонцевої Ніни Володимирівни (1911 – 1973), а в його нижній частині напис: «Здесь увековечена память Перца Владимира Андриановича 2 VII 1882 – 10 V 1941» (мова йде про батька Задонцевої Н.В.). Територія могил подружжя Задонцевих вимощена плитами рожевого граніту та огороджена бордюром.

Антон Іванович Задонцев народився 16 серпня (3 серпня за старим стилем) 1908 р. в с. Ставидли Кіровоградської області. Після закінчення сільської школи в 1923 р. вступив до Златопольського сільськогосподарського технікуму, по закінченні якого продовжив навчання у Білоцерківському сільськогосподарському інституті. Отримавши в 1929 р. агрономічну освіту, залишився працювати в цьому ж інституті на кафедрі рослинництва. У 1930 – 1932 рр. проходив аспірантську підготовку спочатку при Українській академії аграрних наук, а потім в Українському НДІ зернового господарства (м. Харків). Після аспірантури працював в цьому інституті, старшим науковим співробітником, потім завідувачем лабораторії зимостійкості озимих хлібів. У 1933 р. Український науково-дослідний інститут перевели з Харкова до Дніпропетровська, і А.І. Задонцев очолив його колектив. У 1941 р., з початком німецько-радянської війни, разом з інститутом переїхав до м. Саратова, за місцем перебування науково-дослідного інституту сільського господарства Південного Сходу. Там А.І. Задонцева призначили директором УНДІ зернового господарства. Там в умовах воєнного часу була розгорнута робота по створенню фондів елітних зернових культур, вирощено 350 центнерів «еліти», які були перевезені в Україну після війни. Повернувшись наприкінці 1943 р. з евакуації до Дніпропетровська, він продовжив працювати на посаді директора. Згодом при утворенні на базі УНДІЗГ Всесоюзного науково-дослідного інституту кукурудзи його затвердили директором. На цій посаді він працював до свого останнього дня – 05.12.1971 р. Задонцев був організатором широкої мережі дослідних станцій інституту, фундатором дослідного господарства «Дніпро». Науковий ступінь кандидата с.-г. наук і вчене звання старшого наукового співробітника за фахом фізіологія рослин було присвоєно у 1937 р. У 1951 р. його обрали членом-кореспондентом академії наук Української РСР, у 1956 р. – членом-кореспондентом Всесоюзної академії с.-г. Наук, а у 1960 р. – дійсним академіком ВАСГНІЛ.

Головним об’єктом досліджень вченого була озима пшениця – він здійснив широкомасштабні дослідження з основних питань зимостійкості озимих хлібів в агрокліматичних умовах Степу УРСР і запропонував дієву систему заходів, які попереджають загибель посівів від зимових пошкоджень. Вчений розглядав проблему зимостійкості в тісному зв‘язку і взаємодією з агроекологічними умовами, біохімічними і фізіологічними процесами, що відбуваються в рослині під впливом тих чи інших агротехнічних прийомів. На основі виявлених закономірностей він розробив теоретично обґрунтовані пропозиції щодо підвищення зимостійкості і врожайності озимої пшениці в південних районах країни. Велику увагу приділяв також з‘ясуванню основних закономірностей водоспоживання озимої пшениці залежно від прийомів вирощування (строків сівби, норм висіву, умов зволоження і мінерального живлення та ін.) на різних етапах життя рослин і виявленню сприятливих умов для формування їх максимальної продуктивності, вивченню ефективності використання вологи рослинами озимої пшениці, висіяної після різних попередників. Проведенні дослідження дали змогу встановити залежність між сумарним водоспоживанням і врожаєм озимої пшениці і розробити заходи щодо поліпшення вологозабезпеченості озимої пшениці в районах недостатнього зволоження. Вивчив і розробив прийоми вирощування озимої пшениці в умовах зрошення. Він одним з перших визначив роль допосівних і вегетаційних поливів озимої пшениці в південних районах УРСР. Під керівництвом вченого виконана серія експериментальних робіт, присвячених вивченню основ біології озимих культур. У результаті проведених під керівництвом А.І. Задонцева пошукових робіт вперше у світовій практиці був використаний препарат «тур» (ретардант росту хлорхолінхлорид) для заглиблення вузла кущення рослин озимої пшениці, що відкрило принципово нові можливості для підвищення зимостійкості та продуктивності озимих. В 1968 р. вченому видано авторське посвідчення на запропонований спосіб. Загальна кількість наукових публікацій перевищила 150. Під його безпосереднім керівництвом 35 аспірантів і здобувачів захистили кандидатські дисертації, 5 з яких стали докторами с.-г. наук, була створена школа рослинників-фізіологів. За видатні заслуги у галузі дослідження зернових культур А.І. Задонцев був відзначений багатьма державними нагородами та почесними званнями. Помер 5 грудня 1971 року у Дніпропетровську, де і був похований на Запорозькому цвинтарі.

У 1976 р. на будинку інституту по вул. Володимира Вернадського, 14, де багато років працював Задонцев, встановили гранітна меморіальна дошка з барельєфним портретом А.І. Задонецева (автор – скульптор К.І. Чеканьов), а 6 травня 1977 р. на могилі вченого встановлено пам’ятник (автори – скульптор Жирадков О.І., архітектор – Зуєв О.В).